Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

THÔNG BÁO

Thông báo về hệ thống wifi miễn phí cho thư viện và trong khuôn viên trường
Thông báo
Thông báo về hệ thống wifi miễn phí cho thư viện và trong khuôn viên trường
Thông báo về hệ thống wifi miễn phí cho thư viện và trong khuôn viên trường
Thông báo đối với SV hệ ĐHCQ v/v đăng ký học môn học, học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
Theo kế hoạch năm học 2014-2015, sinh viên các khóa hệ đại học chính quy học theo thời khoá biểu học kỳ I năm học 2014-2015 từ 11/8/2014, phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký môn học, học phần học kỳ I như sau: 1. Sinh viên lựa chọn và đăng ký trên cổng đăng ký học trực tuyến của Trường các môn học, học phần trên cơ sở danh mục các môn học, học phần sẽ tổ chức giảng dạy trong học kỳ I năm học 2014-2015 đã được Trường công bố trên Website ngày 20/5/2014 của các khóa hệ đại học chính quy. 2. Thời gian tổ chức cho sinh viên ngành Luật đăng ký: 2.1. Khóa 35 và Khoá 36: - Từ 12h00’ ngày 26/5 đến 12h00’ ngày 28/5/2014: Sinh viên Khóa 35 và Khoá 36 được phép đăng ký các học phần, môn học trên cơ sở các học phần, môn học đã công bố của
Thông báo v/v đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp K35
Thông báo v/v đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp K35
Thông báo: đăng ký học bổ sung
Thông báo: đăng ký học bổ sung

Trang:  [1]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 14

Lượt truy cập: 408407