Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học Chính quy

Thông báo đối với SV hệ ĐHCQ v/v đăng ký học môn học, học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015 (22/05/2014)
Theo kế hoạch năm học 2014-2015, sinh viên các khóa hệ đại học chính quy học theo thời khoá biểu học kỳ I năm học 2014-2015 từ 11/8/2014, phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký môn học, học phần học kỳ I như sau: 1. Sinh viên lựa chọn và đăng ký trên cổng đăng ký học trực tuyến của Trường các môn học, học phần trên cơ sở danh mục các môn học, học phần sẽ tổ chức giảng dạy trong học kỳ I năm học 2014-2015 đã được Trường công bố trên Website ngày 20/5/2014 của các khóa hệ đại học chính quy. 2. Thời gian tổ chức cho sinh viên ngành Luật đăng ký: 2.1. Khóa 35 và Khoá 36: - Từ 12h00’ ngày 26/5 đến 12h00’ ngày 28/5/2014: Sinh viên Khóa 35 và Khoá 36 được phép đăng ký các học phần, môn học trên cơ sở các học phần, môn học đã công bố của

THÔNG BÁO

ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC KHÓA HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Về việc đăng ký môn học, học phần học kỳ I năm học 2014-2015

 

         

Theo kế hoạch năm học 2014-2015, sinh viên các khóa hệ đại học chính quy học theo thời khoá biểu học kỳ I năm học 2014-2015 từ 11/8/2014, phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký môn học, học phần học kỳ I như sau:

            1. Sinh viên lựa chọn và đăng ký trên cổng đăng ký học trực tuyến của Trường các môn học, học phần trên cơ sở danh mục các môn học, học phần sẽ tổ chức giảng dạy trong học kỳ I năm học 2014-2015 đã được Trường công bố trên Website ngày 20/5/2014 của các khóa hệ đại học chính quy.

            2. Thời gian tổ chức cho sinh viên ngành Luật đăng ký:

            2.1. Khóa 35 và Khoá 36:

            - Từ 12h00’ ngày 26/5 đến 12h00’ ngày 28/5/2014: Sinh viên Khóa 35 và Khoá 36 được phép đăng ký các học phần, môn học trên cơ sở các học phần, môn học đã công bố của Khoá 36, Khoá 37 và Khoá 38.

- Từ 12h00’ ngày 30/5 đến 12h00’ ngày 01/6/2014: Sinh viên Khoá 35 và Khoá 36 đăng ký chưa đủ số tín chỉ theo quy định được đăng ký bổ sung.

            * Ngày 03/6/2014: Giải quyết các trường hợp đặc biệt tại phòng Đào tạo.

2.2. Khóa 37 và Khoá 38:

- Từ 12h00’ ngày 04/6 đến 12h00’ ngày 06/6/2014: Sinh viên Khoá 37 được phép đăng ký các học phần, môn học trên cơ sở các học phần, môn học đã công bố của Khoá 36, Khóa 37 và  Khoá 38.

- Từ 13h00’ ngày 06/6 đến 13h00’ ngày 08/6/2014: Sinh viên Khóa 38 được phép đăng ký các học phần, môn học trên cơ sở các học phần, môn học đã công bố của Khoá 36, Khóa 37 và  Khoá 38.

- Từ 12h00’ ngày 10/6 đến 12h00’ ngày 12/6/2014: Sinh viên Khoá 37 và Khoá 38 đăng ký chưa đủ số tín chỉ theo quy định được đăng ký bổ sung.

* Ngày 17/6/2014: Giải quyết các trường hợp đặc biệt tại phòng Đào tạo đối với các khóa.

            3. Thời gian tổ chức cho sinh viên ngành Luật Kinh tế đăng ký:

Từ 12h00’ ngày 13/6 đến 12h00’ ngày 15/6/2014: Sinh viên Khoá 37 và Khóa 38 ngành Luật Kinh tế được phép đăng ký các học phần ngoại ngữ Anh văn, Nga văn, Pháp văn và Trung văn trên cơ sở các học phần đã được công bố của Khóa 37 và Khoá 38 ngành Luật Kinh tế. Riêng đối với sinh viên đăng ký học Anh văn thực hiện đăng ký và học tập theo thông báo số 3060/ĐHLHN - ĐT ngày 18/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

4. Khối lượng đăng ký học tập: Tối thiểu là 14 tín chỉ, tối đa 18 tín chỉ.

5. Sinh viên phải thường xuyên chủ động theo dõi trên Website của Trường để biết các thông tin về đăng ký học tập, về tổ chức lớp học và kế hoạch đào tạo./.

                                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG

           

P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thu Thuỷ

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 12

Lượt truy cập: 408405